Giữ nguyên các trường hợp nổ súng quân dụng

19:44 20/06/2017
Chiều nay, 20-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với 457 ĐBQH tán thành (chiếm 93,08%).

Báo cáo giải trình, tiếp thu do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) Võ Trọng Việt trình bày cho biết, Về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí (Điều 17) một số ý kiến nhất trí phương án 1; một số ý kiến nhất trí phương án 2 dự thảo Luật trình Quốc hội; một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể hoạt động này, đồng thời quy định cho phép các doanh nghiệp dân sự tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí như báo cáo dự kiến tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH.

Chủ nhiệm Uỷ ban QPAN Võ Trọng Việt

Có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật mà nên nghiên cứu để xây dựng Luật công nghiệp QPAN vì nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật về công nghiệp quốc phòng, pháp luật về động viên công nghiệp.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy: Văn kiện của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật đã thể hiện nhất quán quan điểm về xây dựng công nghiệp QPAN theo hướng là bộ phận của nền công nghiệp quốc gia. Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính tới việc huy động các cơ sở công nghiệp dân sự vào hoạt động công nghiệp QPAN khi cần thiết, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc về chủ thể được thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. Đồng thời bỏ nội dung quy định tại Điều 18 của dự thảo Luật trình Quốc hội để giao Chính phủ quy định cụ thể nhằm áp dụng linh hoạt trong thực tiễn như đã chỉnh lý trong dự thảo Luật.

Toàn cảnh phiên họp

Về các trường hợp nổ súng quân dụng (Điều 24 dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định về xác định hành vi phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái phạm nguy hiểm làm căn cứ nổ súng để bảo đảm tính khả thi.

Về vấn đề này, UBTVQH đã giải trình tại Báo cáo số 105/BC-UBTVQH ngày 8/5/2017 và thấy rằng, việc quy định tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội làm căn cứ quyết định nổ súng tại Điều 24 dự thảo Luật là yêu cầu đòi hỏi người sử dụng vũ khí phải nhận thức, đánh giá được hành vi của đối tượng đang thực hiện là hành vi tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

“Do đó, điều luật đã quy định người sử dụng vũ khí phải “biết rõ” tính chất về hành vi của người vi phạm pháp luật để quyết định nổ súng; quy định như dự thảo Luật là chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự” – Chủ nhiệm Uỷ ban QPAN nhấn mạnh.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật.

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm 8 chương, 76 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.

Quỳnh Vinh