Gìn giữ, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

08:25 18/12/2017
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21-12-2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ 2 từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam-Lào, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; các hiệp định, nội dung tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Quan hệ chính trị được thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng gắn bó, tin cậy. Hai bên đã phối hợp tổ chức các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai Đảng, hai nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hai Đảng, hai nước. 

Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phối hợp tổ chức tốt các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ các cấp của Lào. 

Hai bên tổ chức thành công cuộc hội thảo về lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng về phát triển nhanh và bền vững; chia sẻ kinh nghiệm về xử lý nợ công, kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về đất đai của Hội đồng nhân dân, vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội; về 55 năm quan hệ Việt Nam-Lào và các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề khác.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực. Hai bên phối hợp chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở mỗi nước; phối hợp thực hiện tốt Nghị định thư về quốc phòng và an ninh; hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định và phát triển bền vững. 

Hai bên đã hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào (đã tôn tạo, cắm mới 905 vị trí, tương đương 1.002 cột mốc và cọc dấu, trong đó cắm bổ sung 168 cọc dấu); hoàn thành các thủ tục pháp lý về Nghị định thư về đường biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. 

Hai bên đã gia hạn tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn ngoài giá thú trong khu vực biên giới hai nước; phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn lậu ma túy xuyên biên giới; tiếp tục tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên được quan tâm thúc đẩy. Hai bên đã chủ động, tích cực triển khai các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và những Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ hai nước; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả.

Hai bên đã ký Hiệp định thương mại song phương mới, Hiệp định thương mại biên giới, triển khai cơ chế “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavanh. Kim ngạch thương mại hai chiều đến hết tháng 10-2017 đạt 720,4 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất sang Lào đạt 426, 2 triệu USD, tăng 12,4%, Lào xuất khẩu sang Việt Nam 294,2 triệu USD, tăng 3,8%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay có hơn 409 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Lào với tổng vốn 3,6 tỷ USD, trong đó đã thực hiện được 1,5 tỷ USD, phủ kín 17/18 tỉnh, thành phố của Lào. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp 100% có 287 dự án, trị giá 3 tỷ USD, liên doanh có 122 dự án, trị giá 622 triệu USD; trong 10 tháng đầu năm 2017 có 2 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 12,816 triệu USD.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhằm tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. 

Về phía Việt Nam, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, góp phần hỗ trợ bạn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII.                  

PV