Ba lưu vực sông đang bị ô nhiễm nặng

08:21 05/12/2016
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, hiện nay, 3 lưu vực sông đang bị ô nhiễm nặng là sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy và sông Đồng Nai. 


Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường), chất lượng nước của sông Nhuệ, Đáy hầu hết chỉ đạt mức trung bình và kém.

Theo bảng phân vùng 5 nhóm mục đích sử dụng (sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu, giao thông thủy, không sử dụng được) thì nguồn nước sông Nhuệ chỉ có thể đảm bảo cho mục đích giao thông thuỷ, trong khi nguồn nước sông Đáy chỉ có thể phục vụ cho tưới tiêu. Không chỉ vậy, chất lượng nước tại các lưu vực này đang ngày càng bị suy thoái, đặc biệt là những đoạn chảy qua các khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề.

Để cải thiện tình trạng này, dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông" sẽ được triển khai tại Việt Nam trong 3 năm (2016-2018) với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

K. Vy