Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa

Bảo đảm an ninh biển, đảo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước (bài cuối)

Thứ Ba, 28/02/2023, 07:59

Vùng 4 Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu, bảo vệ một vùng biển, đảo rộng lớn, trong đó có quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh (QPAN) của đất nước...

LTS: Hoà nhịp với sự phát triển và vận hội mới của đất nước, sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc cũng đang đứng trước nhiều cơ hội, thời cơ với những khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao và nặng nề hơn đối với lực lượng vũ trang nói chung, Vùng 4 Hải quân nói riêng. Nhân dịp này, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trả lời phỏng vấn PV Báo CAND về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh an toàn trên biển, đảo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Bảo đảm an ninh biển, đảo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước (bài cuối) -0
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác tại Kho 712 Phòng Hậu cần Vùng 4.

PV: Bảo vệ an ninh biển, đảo được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của đất nước, đồng chí có thể cho biết Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã triển khai, thực hiện nhiệm vụ nêu trên thế nào trong thời gian qua?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Vùng 4 Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu, bảo vệ một vùng biển, đảo rộng lớn, trong đó có quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh (QPAN) của đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ và trọng trách được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn xác định việc xây dựng Đảng bộ Vùng, trong đó có Đảng bộ 146 (Đoàn Trường Sa) trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định. Do đó, những năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bởi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, của Đảng bộ Vùng 4 nói riêng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 đẩy mạnh, tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác nêu trên, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. Nhất là, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã triển khai đến cấp ủy, chi bộ trong toàn Vùng một cách bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu và thực hiện thường xuyên.

Cụ thể như sau: các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Vùng 4 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Quân chủng Hải quân. Bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị để cụ thể hoá và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp từng loại hình đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ở các cấp. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao… Duy trì thực chất trực SSCĐ ở các cấp. Nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời và xử lý đúng đối sách các tình huống không để bị động bất ngờ. Cùng với đó là thường xuyên lãnh đạo toàn Vùng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật… để đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

PV: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc được triển khai thực hiện như thế nào, thưa Chuẩn đô đốc?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Về công tác huấn luyện chiến đấu, đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, quyết định khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi của Vùng. Do vậy, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã luôn ưu tiên quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Hải quân. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đồng bộ, chuyên sâu, lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện, huấn luyện theo các phương án tác chiến, sát đối tượng, sát chiến trường và phù hợp với VKTBKT hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng và chú trọng huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, hiện đại. Riêng đối với CBCS trên quần đảo Trường Sa, yêu cầu phải có khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại VKTBKT và đảm đương, thực hiện được nhiều vị trí chiến đấu khác nhau, giỏi vị trí của mình, biết và sẵn sàng thay thế các vị trí khác… Do đó, chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ và trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng khai thác, sử dụng VKTBKT của bộ đội ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hoà bình trên biển.

PV: Đồng chí cho biết việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế để bảo đảm vững chắc an ninh, chủ quyền biển, đảo đã và đang được triển khai thế nào?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế để góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển là chủ trương sáng suốt, đúng đắn của Đảng và nhà nước ta, nhằm phát huy mọi tiềm lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương đó, Vùng 4 Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo đã tập trung nỗ lực cao nhất giữ vững môi trường hoà bình trên biển, đảo, góp phần quan trọng giúp các ngành kinh tế biển có điều kiện phát triển tốt; đồng thời, phối hợp bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển, khai thác thăm dò dầu khí, đánh bắt, chế biến hải sản, các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển… Những năm qua, Vùng 4 Hải quân đã thực hiện tốt các hoạt động cứu nạn, cấp cứu trên biển; phát huy các âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa, trở thành các trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật trên biển, đảo hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước. Thực hiện chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, mỗi đảo, điểm đảo và mỗi con tàu của Vùng 4 Hải quân đã thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân an tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

Bảo đảm an ninh biển, đảo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước (bài cuối) -0
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CBCS và nhân dân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là việc làm thường xuyên của Vùng 4 Hải quân.

PV: Thưa Chuẩn đô đốc, đồng chí thông tin thêm về công tác dân vận, xây dựng thị trấn Trường Sa và các xã đảo là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển là chủ trương quan trọng của Đảng và nhà nước ta. Triển khai thực hiện tốt chủ trương này, thời gian qua, cùng với các đơn vị trong Quân chủng, Vùng 4 Hải quân đã tập trung thực hiện toàn diện các biện pháp, trong đó nổi bật là:

- Đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan, bộ, ngành của Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, tổ chức cho các đoàn đại biểu đi thăm động viên quân dân Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với biển đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

- Tập trung xây dựng thế trận bờ - biển - đảo mạnh, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng vũ trang quân khu, cấp ủy chính quyền và Công an địa phương cũng như các đơn vị bạn không ngừng củng cố khu vực phòng thủ vững chắc.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển… để ngư dân ra biển nhiều, biển xa để khẳng định chủ quyền Tổ quốc và sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Phát huy hệ thống y tế biển, đảo, các làng chài, âu tàu và các dịch vụ, công trình phúc lợi trên đảo để giúp ngư dân an tâm bám biển.

- Tập trung xây dựng các đảo, điểm đảo của huyện Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và thắm tình đoàn kết quân dân”. Thực sự là những pháo đài phòng thủ vững chắc trên biển của Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi đường lối quan điểm của Đảng về QPAN trên biển và xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân!

Anh Hiếu (thực hiện)
.
.
.