Ngành Thuế dốc lực thu ngân sách và các khoản nợ thuế

09:20 27/11/2019
Tổng cục Thuế đã có nội dung chỉ đạo riêng, sát sao, cụ thể với 15 Cục Thuế trọng điểm về thu ngân sách, nợ thuế và thanh tra, kiểm tra thuế.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước của toàn hệ thống tính đến hết tháng 10-2019 đã đạt 88,3% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 47/63 địa phương có tiến độ thu đạt khá (hơn 85% dự toán), song số thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo tiến độ và chậm hơn mức bình quân chung của các khoản thu nội địa. 

Đặc biệt, tiền nợ thuế đang có xu hướng tăng lên qua các tháng và diễn ra ở nhiều khoản thu, sắc thuế, khiến tỷ lệ tổng nợ trên số ước thu nội địa cả năm 2019 đang ở mức 7%, cao hơn 2% so với yêu cầu Chính phủ giao. 

Bởi vậy, để đảm bảo thu vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh, Tổng cục Thuế đã có nội dung chỉ đạo riêng, sát sao, cụ thể với 15 Cục Thuế trọng điểm về thu ngân sách, nợ thuế và thanh tra, kiểm tra thuế.

B.K.