Đề án nộp thuế điện tử 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

16:08 31/10/2017
Ngày 31-10 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề về triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. 

Giới thiệu về đề án nộp thuế điện tử 24/7, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng cho biết, đề án nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa. Tiền thu thuế DN nộp qua các ngân hàng thương mại đều được các ngân hàng thương mại hạch toán thu NSNN và chuyển ngay tới Kho bạc Nhà nước, quy trình nộp thuế này đã được quy định rõ ở cấp thông tư.

Đề án lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo thêm sự lựa chọn cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, tham gia nộp thuế điện tử 24/7 tại cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan DN chỉ phải đáp ứng điều kiện: có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế và ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế điện tử. DN không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào khi tham gia hình thức nộp thuế mới này. Triển khai đề này là một bước cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, vì vậy quá trình triển khai cơ quan Hải quan và các ngân hàng phối hợp thu đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nâng cấp cổng thanh toán điện tử... để giúp hệ thống vận hành thuận lợi.

Lưu Hiệp