Theo đó, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy An Giang sẽ phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh An Giang. Tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Hải quân với các địa phương, tổ chức thuộc tỉnh An Giang. Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới. Tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải Quân trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đơn vị trong Quân chủng Hải quân.

Đại diện Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam kí kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức triển lãm về biển, đảo, Quân chủng Hải quân và địa phương và các đợt hành quân về nguồn thăm chiến trường xưa và các địa danh lịch sử; khuyến khích các văn nghệ sĩ, nhà báo tham gia sáng tác các đề tài về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân, quê hương đất nước và con người An Giang…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và Bộ Tư lệnh Vùng V Hải quân cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018. 

Trần Lĩnh