Trà Vinh đạt tỉnh nhóm đầu thu nhận hồ sơ CCCD

Thứ Sáu, 23/09/2022, 16:45

Qua 4 tháng tập trung thực hiện, Công an Trà Vinh đã đạt được một số kết quả nổi bật và được đánh giá là tỉnh thuộc nhóm đầu toàn quốc về thu nhận hồ sơ Căn cước công dân trong năm 2022.

​​Ngày 23/9, Công an Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch số 63 về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ.

Qua 4 tháng tập trung thực hiện kế hoạch (từ ngày 25/4 đến ngày 31/8), Công an toàn tỉnh đã làm sạch dữ liệu và thu nhận hồ sơ Căn cước công dân thực hiện đúng tiến độ đề ra, được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá là tỉnh thuộc nhóm đầu toàn quốc về thu nhận hồ sơ Căn cước công dân trong năm 2022.

dat_6166.jpg -0
Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an toàn tỉnh thu nhận được 148.000 hồ sơ Căn cước công dân. Công tác giải quyết hồ sơ cư trú, trả lời xác minh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an cấp xã cơ bản đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy trình, giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác tuyên truyền, vận động công dân tham gia làm Căn cước công dân được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trên lĩnh vực cư trú được quan tâm, đạt trên 29%/tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đối với 12 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc qua thực hiện Kế hoạch số 63.

Đạt Nhân
.
.