Tổng kết thi đua Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2022

Thứ Năm, 24/11/2022, 14:12

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (đơn vị Cụm trưởng) chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị và các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8: Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Viện Khoa học và công nghệ.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập thể, CBCS các đơn vị trong cụm thi đua số 8 đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng kết thi đua Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2022 -0
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá về công tác chuyên môn, kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 Bộ giao và đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, kết quả phối hợp của các đơn vị trong công tác tham mưu lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong cụm thi đua đều đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua đã coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; lấy thi đua làm động lực thúc đẩy các mặt công tác của đơn vị. Qua phong trào đã kịp thời cổ vũ, động viên CBCS phát huy sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống của lực lượng CAND, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết thi đua Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2022 -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác thi đua khen thưởng đã bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bám sát khẩu hiệu hành động của Bộ Công an, qua đó phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; bám sát chương trình, mục tiêu, nội dung thi đua năm 2023 của Bộ Công an và cụm thi đua; thực hiện tốt chức năng tham mưu Bộ trưởng về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và tiến hành bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua năm 2022 đối với các đơn vị trong cụm. Đồng thời, thống nhất bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2023 cho Viện Khoa học và công nghệ.

Vũ Linh
.
.