Công an tỉnh Thái Bình cắt giảm thời gian, quy trình thủ tục hành chính

08:37 13/01/2022

Với quyết tâm chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công cuộc cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của lực lượng CAND, thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên toàn diện các lĩnh vực công tác...

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, với mục tiêu tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Thái Bình đã chú trọng công tác xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp từng bước được hoàn thiện, điều chỉnh hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cải cách tài chính công được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Từng bước ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công an tỉnh Thái Bình cắt giảm thời gian, quy trình thủ tục hành chính -0
Cán bộ Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Các đơn vị của Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; phối hợp với ngành bưu điện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên 500 nghìn hồ sơ đối với các thủ tục như: Cấp Căn cước công dân; cấp hộ chiếu phổ thông...; triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 19 thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các kiến nghị, phản ánh của người dân về thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với 51 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 117/317 ngày làm việc, tỉ lệ cắt giảm thời gian đạt 37% so với quy định. Điển hình như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội rút ngắn thời gian giải quyết 84/214 ngày làm việc đối với 34 thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rút ngắn 12/45 ngày làm việc đối với 8 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị; Công an các huyện, thành phố rút ngắn 6/13 ngày làm việc đối với các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Công an tỉnh Thái Bình đang triển khai cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 5 lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đăng ký, quản lý cư trú. Đã xây dựng và đưa vào vận hành 269 trang Zalo chính danh trong lực lượng Công an tỉnh kết nối với Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cải cách hành chính; xây dựng, công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Thái Bình.

Với quyết tâm chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công cuộc cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của lực lượng CAND, thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên toàn diện các lĩnh vực công tác nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Khắc Báo
.