Xây dựng định hướng phát triển Học viện Chính trị CAND đến năm 2025

22:46 03/03/2020

Ngày 3/3, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Học viện Chính trị CAND đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.


Tham dự Hội thảo về phía đại biểu khách mời có đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương.. cùng các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng.   

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo tập trung ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm hoàn thiện các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng phát triển Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng phát triển ngành, nghề đào tạo, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy CAND; bồi dưỡng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. 

Đặc biệt là quy hoạch phát triển mô hình tổ chức bộ máy Học viện với trọng tâm là các khoa, bộ môn thực hiện chức năng giảng dạy, đào tạo, các tổ chức khoa học công nghệ và đơn vị tham mưu, phục vụ, đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả; phương hướng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Trần Vi Dân cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, có giá trị của các đại biểu tham dự. Các ý kiến tham góp của các đại biểu sẽ giúp Học viện CAND có thêm cơ sở, luận cứ trong việc đề xuất Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định chính sách, mô hình tổ chức bộ máy của Học viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  


PV