Trường Đại học Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học 2017-2018

12:25 29/09/2017
Ngày 29-9, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh trống khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn duyệt đội danh dự Công an nhân dân

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND, cho biết: Năm học qua, được sự quan tâm của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, sự giúp đỡ và hợp tác của Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị sự nghiệp ngoài lực lượng CAND; đặc biệt sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cán bộ và sinh viên nhà trường. Trường Đại học CSND đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Tổng kết năm học 2016-2017, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể được tặng Bộ Công an tặng Cờ…

Các đại biểu tham gia buổi lễ
Cán bộ, học viên nhà trường duyệt binh tại buổi lễ
Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh đọc diễn văn khai giảng năm học mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Trường Đại học CSND trong năm học 2016-2017. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, nhà trường tiếp tục triển khai Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020 và quán triệt thực hiện Đề án 1252 của Bộ Công an về “Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2016-2020”; Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện về công tác giáo dục đào tạo. 

Trường Đại học CSND phải xây dựng chương trình hành động cụ thể trên các lĩnh vực, chú trọng đổi mới quản lý giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu, kịp thời cập nhật những vấn đề mới về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và từ thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, nhà trường phải thường xuyên thực hiện Quy chế phối hợp với Công an các địa phương và trường đã ký kết; liên hệ chặt chẽ và có chiều sâu với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành phố để tổ chức nghiên cứu chuyên đề, tổng kết các chuyên án, vụ án có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng để bổ sung lý luận nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy và cung cấp những luận cứ khoa học góp phần hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường đảm bảo ANTT trong giai đoạn mới. Chú trọng triển khai chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học có học vấn cao, trình độ chuyên môn giỏi, có nhân cách và lối sống mẫu mực, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo…

Đức Mừng