Xây dựng nghị định về Công an xã, thị trấn chính quy

20:00 28/03/2019
Chiều 28-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về việc “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.


Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ ( Bộ Quốc phòng); Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Phó trưởng Ban soạn thảo cho biết: Việc xây dựng Nghị định quy định về “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy” chính là nhiệm vụ rất quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự thảo. 

Nghị định thể hiện sự thể chế hóa Nghị quyết 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và hiện thực hóa Luật CAND năm 2018, đưa Luật CAND năm 2018 vào thực tiễn triển khai khi Luật chính thức có hiệu lực thi hành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định chủ trì Hội nghị.

Tại phiên họp thứ nhất này, Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập soạn thảo dự thảo nghị định; trình bày Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ về quy định việc “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”. 

Theo quyết định, Ban soạn thảo Nghị định gồm 22 thành viên là lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vụ của các Bộ, ngành liên quan và Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban soạn thảo; Tổ biên tập gồm 20 thành viên do Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) làm tổ trưởng. 

Trong Kế hoạch nêu rõ lộ trình triển khai xây dựng dự thảo nghị định, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập, đặt ra mục tiêu hoàn thiện nội dung để trình Bộ trưởng Bộ Công an cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5-2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu thành viên Ban soạn thảo Nghị định đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tờ trình kế hoạch, quy trình tổ chức thực hiện nhằm phấn đấu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đọc tờ trình và kế hoạch triển khai xây dựng nghị định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập cần tập trung vào cuộc với trách nhiệm cao nhất, vừa đảm bảo được tiến độ về thời gian, lộ trình, trình tự pháp luật cũng như chất lượng nội dung của Nghị định.

Để đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn của Nghị định, trong quá trình triển khai soạn thảo xây dựng Nghị định, Ban soạn thảo cần tổ chức khảo sát thực tiễn địa bàn để ghi nhận đánh giá tác động của việc triển khai Công an chính quy xuống địa bàn cơ sở, nhất là tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT. 

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý giao Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 3 tháng triển khai thí điểm đưa Công an chính quy xuống xã tại Kon Tum, để từ đó có đánh giá tác động đầy đủ, khách quan nhằm phục vụ hữu ích cho việc soạn thảo xây dựng Nghị định. 

Căn cứ ý kiến các đại biểu đã thảo luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Thường trực Ban soạn thảo, tổ biên tập nhanh chóng tiếp thu để khẩn trương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch triển khai cho phù hợp. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu, tổ biên tập, Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ - đơn vị thường trực Ban soạn thảo Nghị định phải thường xuyên, sâu sát kế hoạch, tập hợp ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Công an các đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo Trưởng Ban soạn thảo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định, đảm bảo hoàn thành chất lượng nội dung cũng như tiến độ đã đề ra.

Tâm Phạm