Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp triển khai công tác năm 2017

14:12 06/01/2017
Ngày 6-1, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Năm 2016, Tổng cục VIII đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra nhiều chủ trương, biện pháp công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình mới”. 

Tổng cục VIII đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh, trong đó đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua trong các phạm nhân; tổ chức Hội thi “Tiếng hát tình đời” cho phạm nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; phối hợp với NXB CAND phát hành cuốn sách “Lời xin lỗi chân thành”; phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ đề “Gửi lời xin lỗi” của phạm nhân trên ssosng đài Tiếng nói Việt Nam. Qua đó đã giúp họ cải tạo tiến bộ, đồng thời giúp cho CBCS hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác giáo dục các loại đối tượng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác giáo dục, quản lý phạm nhân, trại viên và các công tác liên quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích CBCS Tổng cục VIII đã đạt được trong năm 2016.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh về công tác xây dựng lực lượng; nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang và kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72  về công tác xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của lực lượng CAND; yêu cầu Tổng cục VIII cần chủ động hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn chấn chỉnh sai phạm; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND trong năm 2017 “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiểu quả”; đánh giá, rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ trong quy hoạch để bồi dưỡng, tạo nguồn trong thời gian tới. Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh Tổng cục VIII chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, xử lí giải quyết và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự và công tác tái hoà nhập cộng đồng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý giam giữ các loại đối tượng, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đưa vật cấm vào cơ sở giam giữ.

Chú trọng nghiên cứu, cải cách chương trình, nội dung và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân, thực hiện nghiêm chính sách, chế độ, pháp luật đối với phạm nhân; tăng cường giáo dục cá biệt đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy kỷ luật; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giam giữ, giáo dục, cải tạo, làm tiền đề cho công tác phòng ngừa, kiềm chế tội phạm; phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức đoàn thể nghiên cứu cơ chế từng bước xã hội hoá công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân; đề xuất giải pháp triển khai công tác tái hoà nhập cộng đồng...

Phương Thuỷ