Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cụm Kho, Trường CAND tại Hà Nam

17:40 05/05/2016
Chiều 5-5, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai Dự án xây dựng Cụm Kho, Trường CAND tại Hà Nam.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tiến độ triển khai Dự án, trong đó tập trung vào việc quy hoạch sử dụng nguồn đất, huy động sử dụng nguồn vốn, tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý nội bộ, hợp đồng mua Nhà máy Cơ điện Pomihoa, Trường Đại học Hà Hoa Tiên thuộc Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên và chuyển nhượng tài sản trên đất, quyền sử dụng đất các cơ sở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Cục Kho vận thuộc Bộ Công an theo quy định hiện hành của Nhà nước...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị liên quan; đồng thời, khẳng định, chủ trương mua Nhà máy Cơ điện Pomihoa, Trường Đại học Hà Hoa Tiên thuộc Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên là chủ trương lớn và đúng đắn của Bộ Công an để khai thác cơ sở hạ tầng của tỉnh Hà Nam trong triển khai Cụm trường và Cụm Kho Bộ Công an, đến nay đã đạt được nhiều kết quả. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, sau cuộc họp này, các thành viên trong Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện lại các văn bản, hồ sơ pháp lý thuộc thẩm quyền của Bộ Công an đã được thống nhất tại cuộc họp để dự án được triển khai đúng tiến độ đã đề ra. Chủ đầu tư dự án nhanh chóng thành lập bộ máy chuyên trách để tăng cường phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo...

Trần Xuân