Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã nghe báo cáo các phương án quy hoạch Cụm trường Công an nhân dân tại khu đại học Hà Hoa Tiên. Các ý kiến thảo luận thống nhất: các phương án đưa ra phải đảm bảo thiết kế công trình đồng bộ, kiến trúc hiện đại, đạt tầm vóc quốc tế và khu vực, đối với các lĩnh vực đào tạo các chuyên ngành nghiệp vụ của trường. Đảm bảo điều kiện nghiên cứu, làm việc, học tập, rèn luyện, tổ chức hội thảo, giao lưu, trao đổi, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thàng phát biểu tại buổi làm việc.

Hai trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 tận dụng tối đa các hạng mục công trình hiện trạng. Ngoài khu sinh hoạt chung, các khu còn lại phải đảm bảo sự riêng biệt của hai trường; phân khu chức năng rõ ràng, đảm bảo cơ cấu theo nhiệm vụ thiết kế, mật độ xây dựng, dây chuyền sử dụng hợp lý, tránh sự chồng chéo. Về phương án kiến trúc, ngôn ngữ kiến trúc phải thống nhất, có điểm nhấn…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tiếp thu ý kiến của các đơn vị chức năng tại buổi làm việc ngày hôm nay, tiếp tục hoàn thiện các phương án, thiết kế quy hoạch; đảm bảo hình thành một không gian đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, đặc thù; phù hợp với chiến lược phát triển của ngành và tuân thủ định hướng phát triển đô thị của địa phương.

Vũ Linh