Thanh tra về việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối Tổng cục Hải quan

15:55 06/05/2019

Ngày 6-5 tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Bộ Công an đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với Tổng cục Hải quan. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai,  dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.


Theo Quyết định số 2504/QĐ-BCA-X05 ngày 11-4-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với Tổng cục Hải quan ((Tổng cục Hải quan và 14 đơn vị trực thuộc: Văn phòng, Cục Tài vụ- Quản trị; Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan Lào Cai, Cục Hải Quan Thanh Hoá, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Cục Hải quan Quảng Trị, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương) ; thời kỳ thanh tra kể từ ngày 1-1-2016 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định). Đoàn thanh tra Bộ Công an gồm 6 thành viên do đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ Quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã khái quát tình hình, nguyên nhân cháy, nổ trong thời gian qua trên thế giới và trong nước, năm 2018 có trên 4000 vụ cháy, làm chết hàng chục người, gây thiệt hại trên 2000 tỷ đồng, đồng thời khẳng định: đây là cuộc thanh tra tiến hành theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Công an, do vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ làm việc với Đoàn để đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc thanh tra. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu Đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ Quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; từ kết quả thanh tra trong thực tiễn cần đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; ghi nhận những ưu điểm để đề nghị phát huy, phát hiện những hạn chế, sai phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. 

Qua thanh tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC, đảm bảo an toàn PCCC của Tổng cục Hải quan.

Tại buổi công bố, các đơn vị trong Tổng cục Hải quan đồng tình và thống nhất với kế hoạch thanh tra của Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai đã tiếp thu toàn bộ nội dung Quyết định thanh tra, cũng như ý kiến phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; đồng thời, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Tổng cục Hải quan và các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá chính xác, khách quan giúp Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính thấy được các mặt đã làm được và chưa làm được đồng thời đề ra giải pháp khắc phục nhằm đưa công tác PCCC của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đúng theo các quy định của pháp luật.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cho biết, cuộc thanh tra này giúp các đơn vị nhìn nhận lại công tác PCCC, đồng thời để cho cơ sở thấy được những sơ hở trong PCCC, để có biện pháp kiểm soát tốt hơn, đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác PCCC. Theo đó, các đơn vị phải cử cán bộ chuyên trách làm việc với đoàn thanh tra, đặc biệt, lãnh đạo Cục phải có mặt, không được giao cho cấp phòng tham dự. Tại buổi công bố, các đơn vị trong Tổng cục Hải quan đồng tình và thống nhất với kế hoạch thanh tra của Bộ Công an.


Lưu Hiệp