Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo với đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2018. 

Trong những năm qua, Công an tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết về công tác PCCC.

Đồng chí Bùi Văn Phương phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018 của Công an tỉnh, trên cơ sở sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt của mình, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp về phòng cháy chữa cháy, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố đã phát biểu và trả lời một số yêu cầu chất vấn của Đoàn giám sát, đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan, tổ chức về công tác PCCC và CNCH, tăng cường giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về PCCC đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

Quốc Huy