Sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn Năm Chủ tịch ASEAN 2020

17:34 07/01/2020
Đó là phát biểu nhấn mạnh của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng Tiểu ban An ninh – Y tế ASEAN đưa ra tại Phiên họp thứ ba của Tiểu ban diễn ra chiều 7-1 tại Hà Nội.

Phiên họp để đánh giá kết quả công tác trọng tâm đã triển khai từ sau Phiên họp thứ hai và đề ra phương hướng công tác trọng tâm từ nay đến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 . Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì Phiên họp.

Thường trực Tiểu ban đã báo cáo kết quả công tác trọng tâm đã được Tiểu ban triển khai từ sau Phiên họp thứ hai (ngày 24-10-2019) tới nay. 

Theo đó, Tiểu ban đã hoàn thành 10 công tác trọng tâm, như đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, y tế cho Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 (ATM 25) diễn ra từ ngày 11 – 15-11-2019 tại Hà Nội và Hội nghị quan chức kinh tế cao cấp ASEAN hẹp (SEOM hẹp) diễn ra từ ngày 28 – 31-12-2019 tại Quảng Ninh; Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân, Diễn tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36; Chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra từ ngày 15 – 17-1-2020 tại thành phố Đà Nẵng; Nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng để sử dụng làm Trung tâm Thông tin chỉ huy tiền phương Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36…
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, các thành viên Tiểu ban, là đại diện các Bộ, ngành chức năng liên quan và Công an một số đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an đã rà soát, đánh giá các mặt công tác trọng tâm; tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc gặp phải; chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện từ nay cho đến Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, y tế năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, một số sự kiện mở đầu trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, an ninh an toàn được đảm bảo tuyệt đối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương, chủ động của các thành viên Tiểu ban trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2020; đồng thời nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của các bộ, ngành và Công an một số đơn vị, địa phương. 

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, thuận lợi và cả những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu các Bộ, ngành và Công an một số đơn vị, địa phương cần chủ động hơn nữa trong các mặt công tác, quán triệt và thúc đẩy thực hiện nghiêm túc theo Đề án, Kế hoạch, Lịch công tác đã đề ra. 

“Hết sức coi trọng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 trong công tác tổ chức; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, thúc đẩy tiến độ công tác bảo đảm an ninh, y tế chuẩn bị cho Năm ASEAN 2020”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh. 

Đồng thời kịp thời xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn các hội nghị, sự kiện, trọng tâm là Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong tháng 1-2020 và Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Thường trực Tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên Tiểu ban, đại biểu tại Phiên họp lần thứ ba để bổ sung vào kế hoạch, lịch công tác. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, báo cáo và tăng cường trao đổi thông tin, liên lạc để công tác điều hành, phối hợp được thuận lợi, kịp thời trong thời gian tới, qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Khổng Hà