Năm mới 2020 là thời điểm lịch sử rất quan trọng với đối ngoại Việt Nam, nhất là đối ngoại đa phương. Việt Nam từ hôm nay (1-1) lần đầu tiên cùng lúc đảm đương đồng thời hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

2020 là năm quan trọng của đối ngoại đa phương. Ảnh: TTX

Hai vị trí quan trọng này đem đến những trọng trách mang tính khu vực và quốc tế, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng lớn của bạn bè quốc tế vào Việt Nam; là dịp để Việt Nam đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Đây đồng thời là dịp để Việt Nam khẳng định tâm thế của một đất nước yêu chuộng hòa bình, đổi mới, đang hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng như tranh thủ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, tạo ra những động lực mới cho phát triển và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam.

Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội. 

Với ASEAN, năm 2020 là năm bản lề quan trọng, kiểm điểm giữa kỳ triển khai các Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN trong 5 năm tới. Với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng khối.

Theo đúng tinh thần chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 là "Gắn kết và Chủ động thích ứng", Việt Nam muốn hướng đến 5 ưu tiên, trong đó nổi bật là: phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực trên cơ sở tăng cường đoàn kết, thống nhất ASEAN.

Các ưu tiên còn lại bao gồm: Thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới, phát huy vai trò và đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế; và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN...

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam sẽ giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1-2020. Ngay khi đắc cử với số phiếu kỷ lục, Việt Nam đã nêu 7 ưu tiên xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó tập trung vào thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Bạn bè quốc tế chúc mừng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ sau khi Việt Nam trúng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu gần như tuyệt đối (192/193). Ảnh: TTXVN.

Trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ hiện thực hoá những ưu tiên cũng như hoàn thành nghĩa vụ bằng việc việc tổ chức thảo luận mở cấp Bộ trưởng với chủ đề kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, về tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò của tổ chức khu vực trong hợp tác với Hội đồng Bảo an duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam cũng sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan đến quỹ của Iraq, một số vấn đề liên quan đến khu vực Trung Đông, hoạt động của Lebanon...


Thiện Minh