Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về công tác thống kê

Thứ Sáu, 16/08/2019, 15:26
Ngày 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến, tập huấn Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thống kê là một ngành khoa học; đồng thời cũng là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm vụ tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chính sách.

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), ngay khi Bộ Công an ban hành thông tư đầu tiên về công tác thống kê (Thông tư số 10 năm 2012), công tác thống kê trong CAND đã từng bước đi vào nền nếp, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên ở các địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời giúp lãnh đạo Bộ tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước trong những năm qua.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thống kê của lực lượng CAND, ngày 21-6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 14/2019/ TT-BCA quy định về công tác thống kê trong CAND. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Bộ Công an để thu thập đầy đủ thông tin, phục vụ lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp nhận định, đánh giá, dự báo tình hình. Từ đó, đề ra các chủ trương, giải pháp, quyết định chính xác những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (ATXH), xây dựng lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác thống kê nói chung và công tác thống kê trong lực lượng CAND nói riêng. "Số liệu thống kê về kết quả các mặt công tác Công an luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và của các ban ngành...Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời giúp lãnh đạo Bộ tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước trong những năm qua", Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư số 14 năm 2019, quy định về công tác thống kê trong CAND thay thế các quy định hiện hành, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện 5 mặt công tác trọng tâm.

Trước hết, lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thống kê. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thống kê, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Hội nghị .

Ngoài việc quán triệt đầy đủ sâu sắc Thông tư số 14, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị, Công an các địa phương, đặc biệt là các đồng chí trực tiếp làm công tác thống kê cần phải nắm vững các quy định của Bộ về công tác thống kê. Từ đó, triển khai khẩn trương, nghiêm túc thông tư của đồng chí Bộ trưởng để thực hiện thống nhất.

"Lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương phải thực sự quan tâm đến công tác thống kê. Ngoài đồng chí phó giám đốc, phó cục trưởng phụ trách về công tác tham mưu, người đứng đầu phải hết sức quan tâm đến việc thống kê số liệu các đơn vị. Thường xuyên phối hợp với nhau và phối hợp với các ngành có liên quan trong rà soát, tổng hợp, phân tích số liệu để đánh giá, dự báo đúng tình hình. Cùng với đó, kiện toàn, tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Người làm công tác thống kê phải hết sức công tâm, khách quan, tránh thống kê theo ý định của lãnh đạo, của thủ trưởng" Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ.

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, cơ sở vật chất, đặc biệt là công nghệ thông tin của hệ thống thống kê trong toàn ngành, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các cục về công nghệ thông tin mạnh dạn đề xuất hiện đại hóa về công tác thống kê trong lực lượng CAND. Trong đó, chú trọng việc đưa công nghệ thông tin vào công tác thông kê để nâng cao hiệu quả công tác này. Theo đó, việc đổi mới không chỉ chú ý về phần cứng mà phải tập trung vào các giải pháp giúp công tác thống kê kịp thời, khách quan, lưu trữ dữ liệu thực sự khoa học.

Xuân Mai
.
.