Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019 với Đoàn công tác. Công an Lai Châu đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH.

Kết quả: an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế và an ninh các vấn đề xã hội khác trên địa bàn được giữ vững; TTATXH được đảm bảo; hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được kiềm chế, trên địa bàn không có tội phạm có tổ chức mang tính “xã hội đen”; tội phạm ma túy giảm so với cùng kỳ năm 2018; công tác quản lý Nhà nước về TTATXH, công tác đảm bảo TTATGT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác xây dựng lực lượng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá cao kết quả Công an Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã thông báo nhanh tình hình chung của thế giới và khu vực; vấn đề biển Đông; những tác động đến ANTT của đất nước.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình ANTT; tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo ANTT; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, triển khai quy định mới về công tác nghiệp vụ cơ bản; tiếp tục làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp; triển khai sớm kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

Văn Thiệp – Ngọc Sánh – Hữu Toàn