Cục B41, Tổng cục V, Bộ Công an:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giáo dục chính trị tư tưởng

08:04 26/12/2016
Trước thềm năm mới 2017, bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 diễn ra tại Hà Nội, chúng tôi đã gặp lãnh đạo Cục B41 Tổng cục V, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang để tìm hiểu về những chiến công, thành tích của Cục đã góp phần cùng toàn lực lượng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


Tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2016, Cục B41 đã được cụm thi đua suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Cục B41 được thành lập từ tháng 5 năm 1989, với chức năng chính là tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục về công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và công tác Đảng trong toàn Tổng cục.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục đã luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Cục B41 đã luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, yêu cầu thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo các cấp để chủ động nắm tình hình, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, năm 2016, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục V lần thứ VII, Cục B41 đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở trong toàn Đảng bộ Tổng cục phát huy các kết quả đạt được; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thành tích nổi bật là Cục B41 đã bám sát tình hình cán bộ, chiến sỹ, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chính trị tư tưởng.

Điểm lại các mặt công tác nổi bật đã đạt được cho thấy, ngay từ đầu năm 2016, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tổng cục V gắn với 71 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cùng với các phong trào khác do Bộ Công an và các cấp phát động.

Đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được đặt lên hàng đầu, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Cục B41 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị CAND nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tuyên dương các tập thể, cá nhân đại diện thanh niên, phụ nữ xuất sắc 10 năm (2005-2015), góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng dân.

Với sự đoàn kết, nhất trí cao và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, với những chiến công, thành tích đạt được, thời gian  qua, nhiều tập thể, cá nhân Cục B41 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Cục B41 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì (năm 1996); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (năm 2013); 7 lần được nhận Cờ thi đua của  Bộ Công an…

Anh Hiếu