Lực lượng CAND tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

13:45 26/11/2019
Ngày 26-11, tại Hà Nội, Học viện Chínhh trị CAND phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (Nghị quyết số 35), ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị CAND chủ trì Toạ đàm. Cùng dự có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (Nghị quyết số 35), ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham gia trao đổi, làm rõ hơn bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước tác động, dẫn đến sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích, làm rõ các nội dung, yêu cầu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND hiện nay. 

Các đại biểu dự Toạ đàm.

Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; đề xuất những giải pháp cơ bản, góp phần quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35…   

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại Tọa đàm.

GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Công an phát biểu tại Toạ đàm.

Thông qua những trao đổi, chia sẻ thẳng thắn từ thực tiễn công tác đấu tranh, Toạ đàm đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và các đơn vị, cán bộ giảng viên thuộc Học viện Chính trị CAND nói riêng về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 35; từ đó, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Kết luận buổi Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu; khẳng định kết quả Tọa đàm sẽ cung cấp những luận chứng khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… 


L.C.