“Báo chí CAND tham gia đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch” là đề tài khoa học cấp bộ do Thiếu tướng, TS. Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND làm chủ nhiệm, nghiên cứu nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả cuộc đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch trên báo chí CAND; đánh giá những kết quả và hạn chế, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên hệ thống báo chí CAND trong thời gian tới.

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Chủ tịch hội đồng đánh giá về đề tài khoa học.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên đã nêu bật quá trình tổ chức, triển khai nghiên cứu đề tài một cách nghiêm túc, trách nhiệm, tranh thủ được ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực này…

Tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học, Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an (nay là Cục Khoa học, Chiến lược, Lịch sử Công an), Chủ tịch hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài đã đánh giá cao tính cấp thiết cũng như những đóng góp mới mang tính khả thi của đề tài. 

Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND, uỷ viên hội đồng, đại diện cơ quan chủ trì nghiên cứu phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học.
Trung tướng TS Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, uỷ viên hội đồng đánh giá về đề tài khoa học.

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư khẳng định, đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan báo chí. Đồng thời phân tích rõ thực trạng công tác đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan báo chí CAND theo chức năng của báo chí. 

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên báo cáo trước hội đồng tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược, Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND, uỷ viên hội đồng, đại diện cơ quan chủ quản khoa học Bộ Công an đánh giá về đề tài khoa học.

Khảo sát nội dung và hình thức tuyên truyền, phản ánh trên các ấn phẩm, chương trình của báo chí CAND từ 2010 đến nay. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng của báo chí nói chung, báo chí CAND nói riêng trong thời gian tới…

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học

Sau thời gian làm việc nghiềm túc, Hội đồng đã thống nhất cao nghiệm thu đề tài.

L.C