Khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

17:54 27/11/2018
Chiều 27-11, tại Học viện Chính trị CAND, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. 

T.S Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Dự hội thảo có các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành về lý luận chính trị; các đồng chí sỹ quan cấp tướng, các giáo sư, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo các Học viện, trường CAND… 

TS. Nhị Lê phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo từ ngày 16-4-2018.

Các tham luận tại hội thảo đều đã tiếp cận, nghiên cứu và phản ánh khá toàn diện, sâu sắc các nội dung theo đúng chủ đề; đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung khoa học phong phú, có chất lượng tốt, từ đó góp phần quan trọng vào thành công của hội thảo. 


Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Nhiều ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, đưa ra các giải pháp để quán triệt thực hiện, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của lực lượng CAND, như GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an…

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cho biết, qua 12 ý kiến thảo luận tại hội thảo cũng như 60 ý kiến tham luận trong kỷ yếu đã tiếp tục khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, hội thảo đã phân tích, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định yêu cầu cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

Các đại biểu dự hội thảo

Đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong đấu tranh, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

Hội thảo cũng khẳng định vai trò to lớn của các lực lượng, cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong quá trình tham gia bảo vệ, bổ sung, phát triển và quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn; xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của các nhà trường công an trong tình hình mới.


Quỳnh Vinh