Hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính - hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2019

21:49 12/06/2019
Chiều 12-6, tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính - hậu cần, kỹ thuật (KHTC - HCKT) 6 tháng đầu năm khối cơ quan Bộ.

Thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường phối hợp, triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo KHTC - HCKT Công an nhân dân (CAND). 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, khối công tác KHTC - HCKT đã tham mưu Bộ ban hành Thông tư số 10 quy định về định mức bảo quản tài sản trong kho CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trong CAND; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 03 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới tại Công an một số đơn vị, địa phương. 

Tham mưu lãnh đạo Bộ chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII về công tác phát triển công nghiệp an ninh. Triển khai đảm bảo HCKT phục vụ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn định mức tạm thời với Công an xã nơi đã bố trí Công an chính quy. 

Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, duyệt cấp trang bị phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kịp thời phục vụ nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm; đảm bảo trật tự nội vụ doanh trại, cơ quan, trụ sở làm việc của lực lượng Công an… 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án hiện đại hóa phương tiện chuyên dùng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao phục vụ công tác, chiến đấu của các lực lượng; đầu tư trang bị bảo mật các hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin trong CAND… Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết các yêu cầu phát sinh về công tác KHTC - HCKT thời gian qua...

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đơn vị trong khối KHTC - HCKT đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực; đồng thời đưa ra những đề xuất và giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để từ đó có sự phối hợp tốt hơn nữa về công tác KHTC - HCKT trong thời gian tới. 

Lưu ý một số vấn đề cần khẩn trương triển khai thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo sơ kết công tác KHTC - HCKT 6 tháng đầu năm, đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đảm bảo KHTC - HCKT phục vụ triển khai đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã. 

Xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã… đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu KHTC - HCKT giữa các đơn vị trong khối; thống kê lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công việc trong năm mà các đơn vị đang làm, cùng với đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc  và phương hướng khắc phục để Văn phòng Bộ có hướng báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời…

Anh Minh