Tổng cục Chính trị CAND:

Tích cực triển khai hệ thống đội ngũ cộng tác viên dư luận

16:19 20/03/2017
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tích cực triển khai thành lập hệ thống đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ Bộ xuống đơn vị cơ sở; ban hành Quy chế hoạt động và hướng dẫn thực hiện trong toàn lực lượng CAND.


Ngày 20-3, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị giao ban tình hình tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội quý 1/2017 cho Công an và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy các tỉnh, trường CAND khu vực miền Trung- Tây Nguyên. 

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Cục nghiệp vụ và cộng tác viên dư luận xã hội Bộ Công an.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã báo cáo tình hình tư tưởng CBCS và dư luận xã hội trong quý 1/2017 nêu rõ những vấn đề, sự kiện trong nước, quốc tế, những ý kiến xung quanh việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng được CBCS Công an và dư luận xã hội quan tâm. 

Hình ảnh tại hội nghị.

Trong quý 1, công tác tư tưởng tiếp tục được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều hình thức, nội dung, biện pháp, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động để giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBCS trên các lĩnh vực công tác; duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh chấp hành nghiêm túc quy chế, quy trình công tác, các quy định của Đảng, của ngành và điều lệnh CAND; chủ động, tích cực đề ra các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. 

Thực hiện Kết luận số 100, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tích cực triển khai thành lập hệ thống đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ Bộ xuống đơn vị cơ sở; ban hành Quy chế hoạt động và hướng dẫn thực hiện trong toàn lực lượng CAND.

Tuy nhiên, trong từng điều kiện, hoàn cảnh, đặc điểm yêu cầu công tác Công an có những nét đặc thù riêng, đứng trước những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường, trước những thông tin đa chiều của thời đại công nghệ thông tin số, công tác tư tưởng chưa theo kịp tình hình. Việc nắm, báo cáo và giải quyết tư tưởng trong CAND còn nhiều hạn chế.

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu và các cộng tác viên dư luận xã hội, đồng chí trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng đã phát biểu định hướng một số nội dung trong thời gian đến. Đó là, từ năm 2017 công tác tư tưởng trong CAND sẽ gắn kết chặt chẽ với công tác nắm bắt dư luận xã hội và phải được tiến hành thường xuyên hàng quý nhằm đánh giá thực chất, toàn diện tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội.

Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác viên dư luận xã hội, giúp Tổng cục làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ đơn vị cơ sở và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Tấn tài