Chiều 20-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” TƯ và chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2016 để đánh giá kết quả chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 38 ngày 15-6-2016 giữa Ban Dân vận TƯ và Bộ Công an về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TƯ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, UVTƯ Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận TƯ; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;  TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TƯ Hội Nông dân Việt Nam; TƯ Hội Người cao tuổi; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện hai chương trình phối hợp trên cho thấy, trong năm 2016, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” các cấp đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung chương trình công tác tiếp theo của Chương trình phối hợp số 09, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất… gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm, các phần tử xấu… 

Tính đến nay, tại địa phương đã có 62/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hiện các Ban chỉ đạo đã đi vào hoạt động có nề nếp, có hiệu quả, tập trung tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chương trình hoạt động, xác định nội dung, địa bàn trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương trao tặng kỷ niệm chương “ Bảo vệ Tổ quốc” cho Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh

Tiếp thu những ý kiến đánh giá của các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị giao ban, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” TW đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác phối hợp Ban chỉ đạo đã triển khai thời gian qua.

Đồng ý với ý kiến của một số đại biểu đại về việc cần khảo sát lại quy chế phối hợp, nghiên cứu xây dựng các mô hình để tổ chức triển khai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Ban chỉ đạo cần khẩn trương rà soát các mô hình đã triển khai,  mô hình nào có hiệu quả cần được tiếp tục nhân rộng,  mô hình nào kém hiệu quả, không còn phù hợp cần được điều chỉnh hoặc bãi bỏ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị giao ban.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, sau Hội nghị giao ban này, thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp là Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an để tiếp tục tăng cường tính chủ động trong công tác phối hợp với Ban Dân vận TW, Ủy ban TWWMTTQ Việt Nam và các đơn vị thành viên của MTTQ triển khai tổ chức, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác phối hợp năm 2017, đưa nội dung công tác phối hợp tới tận cơ sở.

Trong đó, cần ưu tiên tập trung vào các nội dung cụ thể như: Thực hiện phong trào cần gắn với triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng, Nghị quyết 25 ngày 3-6-2013 của BCH TW khóa XI;  Nghị quyết 08 BCH TW về chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị 09 Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp tục phối hợp vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT để nhân dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn ANTT.

Quang cảnh Hội nghị giao ban

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, yếu tố quyết định thành công của mục tiêu này là làm sao để cho người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương chuyển biến về nhận thức tư tưởng, có thái độ vào cuộc một cách trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể nhằm huy động được toàn thể hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn  dân bảo vệ ANTQ chính là giải pháp chiến lược được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chú trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội thế giới cũng như trong nước đang có những diễn biến phức tạp, để các chương trình phối hợp 09 và 38 trên ngày càng đạt được chất lượng, hiệu quả, Ban chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới cách làm, phân công trách nhiệm cá nhân cụ thể trong việc chủ động phối hợp công tác…

Tại Hội nghị giao ban, Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương đã công bố các quyết định kiện toàn ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ” Trung ương, trong đó đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ nhiệm vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo; đồng thời công bố quyết định kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Nhân dịp này, 7 đồng chí lãnh đạo thuộc Ủy ban TW MTQ Việt Nam có thành tích trong công tác bảo vệ ANTQ và kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương đã được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương.

Phạm Tâm