Học viện Chính trị CAND tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên

14:35 13/10/2020
Ngày 12/10, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 và triển khai chương trình công tác năm học 2020-2021”. 


Thay mặt BCH Đoàn Học viện, đồng chí Thượng úy Trần Văn Bình, Bí thư ĐTN đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 và trình bày các nội dung, kế hoạch trong năm học tiếp theo. 

Đồng chí Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Phó Bí thư ĐTN Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, trong năm học 2019-2020, ĐTN Học viện đã đạt được những thành tích nổi bật, khắc phục các khó khăn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn. Báo cáo đã tổng kết các thành tích trên tất cả các mặt như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và triển khai thực hiện nhiệm vụ của ĐTN Bộ công an; các phong trào; công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Nhờ vào những thành tích đã đạt được, ĐTN Học viện Chính trị CAND vinh dự được ĐTN Bộ Công an công nhận là "Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên" năm học 2019-2020.

Trong dịp này, BCH ĐTN Học viện đã trao bằng khen của ĐTN Bộ Công an cho 2 tập thể và 5 cá nhân; trao bằng khen của TW Đoàn cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020. 

Bên cạnh đó, 1 tập thể và 6 cá nhân cũng vinh dự nhận được bằng khen của ĐTN Bộ Công an vì có thành tích trong phong trào tình nguyện hè năm 2020…

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020.

Phát biểu chúc mừng những thắng lợi của ĐTN Học viện, Thượng tá Tống Văn Khuông và Thiếu tá Trần Trọng Nguyên biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời gợi mở những biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào đoàn phát triển hơn trong thời gian tới.


TN