Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, đại diện Công đoàn, Hội Phụ nữ Học viện cùng gần 300 đoàn viên thanh niên Học viện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2020 được Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND triển khai đến toàn thể đoàn viên, thanh niên Học viện, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên sinh viên là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu. 

Thời gian triển khai từ tháng 6 đến tháng 9/2020; địa bàn tổ chức hoạt động tình nguyện được phổ biến rộng khắp các tỉnh thành, địa phương nơi sinh viên nghỉ Hè và các hoạt động tình nguyện tại chỗ nơi Học viện đóng quân. 

Đặc biệt hưởng ứng Đề án "Tuổi trẻ CAND hỗ trợ giúp đỡ trẻ em khó khăn đến trường",  Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng xây dựng Đề án "Góp gạch xây trường - Cùng em tới lớp", tại điểm trường khu Cò Tòng, trường mầm Họa My, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Ngay sau Lễ phát động, đoàn viên tổ chức ra quân tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên của Học viện, xây dựng cảnh quan khuôn viên Học viện xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường.


PV