Hoạt động bình đẳng giới tại Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp

08:11 17/09/2019
Ngày 16-9, Đoàn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình, trẻ em (Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE) do Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị làm Trưởng đoàn và đại diện một số Cục thuộc Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE của Cục đã có những trao đổi thẳng thắn xung quanh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình, trẻ em từ năm 2016 đến nay của đơn vị.

Công tác triển khai hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp được thực hiện thông qua nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động truyền thông, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình Công an hạnh phúc. Việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ.

Cụ thể, với chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung bình đẳng giới và chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị.

Hoạt động hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng giao đình Công an hạnh phúc bền vững của Cục được thể hiện qua những việc làm cụ thể như tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”, tặng thưởng cho các cháu hiếu học và kêu gọi, khích lệ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như tặng quà cho học sinh miền núi… Công tác bình đẳng giới được thể hiện qua: 100% cán bộ được truyền thông về bình đẳng giới; 100% cán bộ lãnh đạo nữ và cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% cán bộ nữ có trình độ đại học trở lên…

Công tác đào tạo cán bộ nữ cũng được Cục quan tâm đặc biệt, với tỷ lệ đi học các lớp sau đại học, quy hoạch chức danh, cao cấp chính trị... Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh còn cho biết, lãnh đạo đơn vị luôn cho phụ nữ được lựa chọn thời gian đi học để nâng cao trình độ và được ưu tiên đi học trước 1 năm so với nam giới.

Tại cuộc kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh nhận thấy, công tác Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE của đơn vị có sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị. Các chỉ tiêu về bình đẳng giới của Cục đều đạt kết quả cao. Về đề xuất cần tổ chức tập huấn công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới cho cán bộ nữ, đồng chí Minh cho rằng, việc này cần mở rộng thêm đối tượng là cán bộ chỉ huy. Coi trọng bình đẳng giới, xây dựng những nội dung trọng tâm sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn.

C.Hồng