Ngày 11-9 tại Kon Tum, Ban Vì sự  tiến bộ  phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND (gọi tắt là Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE CAND) do Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE CAND, Cục phó Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em; khảo sát thực trạng gia đình cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Trưởng ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE, Công an tỉnh Kon Tum, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn đã có trao đổi thẳng thắn về hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình, trẻ em của đơn vị.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 325/KH-BCA-X11 ngày 25-11-2016 của Bộ Công an về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2010 trong CAND, Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE, Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hoạt động này trong Công an tỉnh, hướng dẫn các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố tổ chức trên khai thực hiện. 100% các đơn vị đã xây dựng chương tình, kế hoạch và thực hiện đến từng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình Công an hạnh phúc bền vững được Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm. 

Việc thường xuyên lồng ghép các nội dung của Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược Gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản gia đình Việt Nam 2011-2020… vào các hoạt động của Đoàn, Hội, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ trong xây dựng gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em và trách nhiệm xây dựng cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đến trẻ em là con cán bộ chiến sỹ luôn được Công an tỉnh quan tâm như tổ chức “Vui Tết thiếu nhi”, “Đêm hội trăng rằm”… Hoạt động “lá lành đùm lá rách” cũng được quan tâm như, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 59 cháu có hoàn cảnh đặc biệt và các chương trình từ thiện xã hội tại các địa bàn khó khăn.

Thời gian qua, hoạt động bình đẳng giới cũng được Công an tỉnh Kon Tum chú ý, đó là việc đưa ra các chỉ tiêu: Đạt 100% cán bộ chiến sỹ được truyền thông về bình đẳng giới; phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo nữ và cán bộ nữ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% đơn vị có 30% nữ trẻ lên có cán bộ nữ tham gia cấp uỷ. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ chiến sỹ nữ giữ chức lãnh đạo chỉ huy chiếm trên 15%...

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đánh giá, Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE đã triển khai cơ bản các văn bản, kế hoạch của Bộ về các nội dung vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE. Việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã được triển khai có hiệu quả qua việc phân công cụ thể với 6 chỉ tiêu và được đánh giá đều thực hiện 100%. 

Những thuận lợi, khó khăn mà Ban Vì sự tiến bộ PN-GĐ-TE, Công an tỉnh nêu ra và nhìn nhận là sát với tình hình địa phương. Tuy nhiên, những kiến nghị đề xuất cần nêu rõ hơn, đến từng cơ quan, đơn vị hay cấp cụ thể.

C.Hồng