Báo chí CAND phải chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

13:43 30/03/2017
Ngày 30-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí CAND tháng 3-2017. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, hoạt động báo chí CAND đã bám sát định hướng tuyền tuyền của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông... Các cơ quan báo chí trong CAND đã tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Nội dung thông tin tuyên truyền trên báo chí CAND đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời tuyên truyền, định hướng tuyên truyền về các thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND, nhất là việc tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...

Bên cạnh đó đã kịp thời tuyên dương nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND. Các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình báo chí CAND đã theo kịp dòng thời sự chủ lưu, nhiều vấn đề nổi bật được dư luận xã hội quan tâm, được đông đảo bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài nước đánh giá cao và đã đạt nhiều giải báo chí khác nhau. Qua đó, báo chí CAND đã góp phần cùng báo chí của cả nước tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND tiếp tục thông tin tuyên truyền về các hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại. Theo sát dòng thời sự chủ lưu, thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. 

Tập trung truyên truyền sâu đậm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong lực lượng CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, rèn luyện đạo đức, lối sống thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Bộ Công an... 

Chủ động đăng tải các bài viết về phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... đặc biệt là việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên mạng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong CAND tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 94 của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tuyên truyền...

Trần Xuân