Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp trong lòng nhân dân

19:07 31/08/2017
Ngày 31-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Công an TP Hà Nội. 

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội cùng dự buổi làm việc.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ 4) khóa XII về xây dựng, chỉnh  đốn Đảng, các cấp ủy Đảng trong Công an TP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô và của Công an TP để tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; mở rộng dân chủ gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Đảng bộ Công an TP thường xuyên củng cố hệ thống tổ chức Đảng, kiện toàn, bổ sung Đảng ủy Công an TP và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đảm bảo chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc

Trong giải quyết công việc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Đặc biệt, trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng bộ Công an thành phố đã thực hiện tốt việc thể chế hóa các quy định của Bộ Công an thành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình, quy định cơ bản, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, dân vận, đối ngoại tiếp tục được thực hiện tốt, uy tín của Công an Thủ đô ngày càng được nâng cao. 

Từ đó, góp phần giúp lực lượng Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực tốt để Thủ đô ngày càng phát triển, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh và đánh giá cao việc thực hiện rất nghiêm túc NQTƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an TP Hà Nội; khẳng định việc quán triệt, thực hiện NQTƯ 4 khóa XII của Đảng bộ Công an TP như tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa... đã thể hiện rõ sự gương mẫu của người đứng đầu; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Đảng bộ Công an thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác cải cách hành chính. Tác phong, thái độ trong giải quyết công việc phục vụ nhân dân của Công an thành phố được thực hiện tốt; qua đó, trở thành lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính của Thủ đô…

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đảng bộ Công an TP Hà Nội cần khắc phục tồn tại, nhược điểm, tránh mắc bệnh hình thức, chiếu lệ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của các cấp lãnh đạo, chỉ huy. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện phải chú ý bám sát các nhóm suy thoái với 27 biểu hiện để tiến hành kiểm điểm, khắc phục. Cần đặc biệt chú ý tới 2 nhóm giải pháp quan trọng là công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng... 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an thành phố cần có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị; kịp thời phát hiện, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng; tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện NQTƯ 4 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; duy trì việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng CAND, tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân...

Trần Xuân