Đại hội Hội phụ nữ Cục Cảnh sát Giao thông

21:50 23/06/2016
Ngày 23-6, Hội phụ nữ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT dự, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Sơn Hà đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội phụ nữ Cục CSGT đạt được trong nhiệm kỳ qua, yêu cầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa mới cần bám sát hơn nữa chức năng nhiệm vụ của Hội để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt vừa giúp chị em hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ Cục CSGT nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội.

P. Thuỷ