Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục; cấp ủy các chi ủy và Hội phụ nữ Bộ Công an, công tác Hội và công tác phong trào phụ nữ của Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển và đi vào ổn định; khẳng định được vị trí, vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực công tác.

Mặc dù là đơn vị cơ sở Hội mới được thành lập và kiện toàn song Hội phụ nữ Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ và thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của Hội và các phong trào thi đua của phụ nữ các cấp phát động.

Đại diện Lãnh đạo Cục và Hội phụ nữ Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ Cục V28 nhiệm kỳ mới 2016- 2021.

Tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chị em, phù hợp với công tác chuyên môn của đơn vị. Thông qua công tác Hội và phong trào phụ nữ đã góp phần làm chuyển biến nhận thực tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong rèn luyện, phấn đấu công tác, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Cục…

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng và 10 chỉ tiêu công tác Hội nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu ra 5 thành viên tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2016-2021 và bầu các đại biểu tham dự Đại hội phụ nữ cấp trên.

Tâm Phạm