Công đoàn CAND triển khai Nghị quyết Đại hội XII

Thứ Hai, 03/12/2018, 16:11
Sáng 3 -12, tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng), Công đoàn CAND tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018 cho hơn 160 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn CAND.


Chủ tịch Công đoàn CAND Vũ Mạnh Hà cho biết, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Công đoàn trong CAND luôn được đào tạo, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành cùng với phong trào công nhân lao động trong CAND. Công đoàn CAND thường xuyên tham mưu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt theo định kỳ hàng năm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực công tác, kỹ năng hoạt động, tổ chức phong trào của cán bộ công đoàn các cấp trong CAND.

Cán bộ, học viên Công đoàn CAND tham gia tập huấn.

Hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay; công tác tổ chức và công tác kiểm tra trong Công đoàn CAND; cập nhật thông tin, văn bản chính sách mới có liên quan đến người lao động; định hướng hoạt động Công đoàn CAND trong thời gian tới.

Cán bộ, học viên Công đoàn CAND chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho tất cả các đồng chí lãnh đạo, học viên của Công đoàn CAND. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của các cán bộ Công đoàn là phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp đất nước.

V.Huy
.
.