Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND.

 Dự lễ kỷ niệm còn có các lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng CAND, đại diện lãnh đạo công đoàn các ngành…

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 28- 8- 1950 theo quyết định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn công chức Nha Công an Trung ương đã được thành lập và ra mắt tại thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Công đoàn Nha Công an Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động hăng say lao động sản xuất, góp phần cùng toàn dân tộc thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cách mạng những năm 60 của thế kỷ trước. 

Năm 1975, để phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức Công đoàn và Ban thư ký Công đoàn Bộ Công an giải thể. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong CAND và theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 12- 6- 1993, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ra quyết định tái thành lập Công đoàn trong lực lượng CAND.

25 năm qua, Công đoàn trong CAND đã từng bước phát triển, hình thành hệ thống tổ chức từ Bộ cho đến cơ sở, số lượng đoàn viên ngày càng tăng, đến nay có hơn 500 công đoàn cơ sở với tổng hơn 25 nghìn đoàn viên. Công đoàn các cấp trong CAND đã chủ động tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với các nội dung phong phú thiết thực như “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”… 

Qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng và góp phần giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương gắn bõ lẫn nhau trong tập thể người lao động. 

Công đoàn CAND cũng đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên người lao động. Được giáo dục, rèn luyện qua các phong trào hành động cách mạng của lực lượng CAND, phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và truyền thống của lực lượng CAND, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong CAND được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân thuộc công đoàn CAND được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tổng liên đoàn lao động tặng bằng khen; năm 2015 công đoàn CAND vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Trần Văn Thuật tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn CAND.
Đồng chí Trần Văn Thuật tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân trong Công đoàn CAND có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân trong Công đoàn CAND có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định, 25 năm qua, phát huy truyền thống của lực lượng CAND, công đoàn CAND đã không ngừng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và tổ chức công đoàn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trước yêu cầu mới của đất nước. 

Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Thuật trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động công đoàn trong CAND. 

Đối với Công đoàn CAND, đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị phát huy những thành tích đạt được để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trong CAND thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động. Bên cạnh đó, Công đoàn CAND cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn. 

Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những đơn vị đủ điều kiện thành lập, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trong nâng cao chất lượng hoạt động.

Thay mặt Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng đánh giá trong tình hình mới hiện nay, tổ chức Công đoàn CAND phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, động viên đoàn viên hăng say lao động, sản xuất và công tác, đóng góp tích cực và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Là lực lượng quan trọng trong công tác phục vụ chiến đấu, mỗi cán bộ đoàn viên phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu công tác trong tình hình mới. Từ đó, xác định trách nhiệm học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu. 

Công đoàn các cấp trong CAND cần củng cố tổ chức, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và tạo ra môi trường thuận lợi thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tham gia. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cũng tại buổi lễ, 

Thiếu tướng Bùi Minh Giám cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của công đoàn về mọi mặt, nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn hoạt động./

Phan Hoạt