Công an tỉnh Phú Thọ chú trọng xây dựng phong cách người CAND

10:07 01/04/2017
Sáng 30-3, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đại tá Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ. Việc triển khai cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND có bản lĩnh, chính trị tư tưởng vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ. 

Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Căn cứ nội dung cuộc vận động do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và chương trình hành động thực hiện.

Tại lễ phát động, các đơn vị phòng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành thị đã ký cam kết thực hiện cuộc vận động một cách nghiêm túc nhất, gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang Hưng