Công an Phú Thọ phát huy truyền thống Anh hùng, đổi mới các mặt công tác

14:03 12/08/2020
Ngày 12/8, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Lực lượng Công an tỉnh đã lập được nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo sát tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,1%, trọng án đạt 95 %. 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt mục tiêu 3 giảm, duy trì trật tự kỷ cương trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. 

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục, Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1.863 lượt tập thể, 4.673 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Công an tỉnh Phú Thọ và Phòng Cảnh sát kinh tế vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, giải pháp đảm bảo ANTT, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. 

Đồng thời báo cáo, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đơn vị đã chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; không để hình thành điểm nóng về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Đã đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa nhiều đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm về hình sự, ma túy, cờ bạc, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo... Với những nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác chiến đấu.

Bí Thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Thứ trưởng Lương Tam Quang với Ban Chấp  hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ phải nhận thức rõ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương và dựa vào nhân dân để triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo, khẩn trương cụ thể hóa các quan điểm nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Phú Thọ và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND...

Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị phải chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình. Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm; luôn giành thế chủ động, tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh: Đảng bộ Công an tỉnh phải nhận thức và quán triệt sâu sắc, công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, luôn phải đặt lên hàng đầu. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo...

 Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.

Xuân Mai