Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ (2015-2020) của Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ (2010-2015); Bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2015-2020) gồm 18 đồng chí; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Công an tỉnh, thông báo kết quả bầu các chức danh Ban thường vụ, Bí thư… bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ (2015-2020).

Thượng tướng Lê Quý Vương tặng lẵng hoa, chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Chu Ngọc Anh chụp với các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chu Ngọc Anh ghi nhận những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ (2010-2015) đã đạt được. Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; tham mưu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn.

BCH Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ khóa XIX nhiệm kỳ (2015-2020) ra mắt.
Xuân Mai