Bộ Công an gặp mặt Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

06:40 14/09/2018
Chiều 13-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo Học viện Quốc phòng và học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 72 - đối tượng 1. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.


Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy CATW - Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn lãnh đạo Học viện Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, địa phương nói chung, các đồng chí đang theo học Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 72 - đối tượng 1 nói riêng trong thời gian qua đã phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ giữa lực lượng CAND, Quân đội nhân dân và nhân dân là đặc biệt quan trọng trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đây không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, cơ quan và đặc biệt là huy động sự vào cuộc của nhân dân.   

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hiệp đồng của các đồng chí đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng, An ninh...

Thay mặt các học viên Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng – Lớp trưởng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 72 - đối tượng 1 trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an dành cho lớp.

Đồng thời, khẳng định thời gian tới, các học viên Lớp Bồi dưỡng sẽ gắn bó chặt chẽ với lực lượng CAND, coi nhiệm vụ của lực lượng CAND chính là nhiệm vụ của mình; đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

T.Vy