Biểu dương chức sắc, tín đồ tiêu biểu phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Nam

14:23 29/10/2020
Ngày 29/10, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020.


Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020 do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày nhấn mạnh: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở những vùng có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống đã có nhiều cách làm hay, phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH).  

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã có nhiều đóng góp công sức cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, coi trọng đến phong trào, nhất là ở vùng có đông đồng bào theo đạo, thể hiện rõ nét nhất là việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và của tỉnh về công tác tôn giáo, công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo một cách nghiêm túc, sáng tạo, với những tên của các mô hình phong trào hấp dẫn; nội dung cụ thể và sát thực, thu hút được đông đảo sự tích cực, tự giác hưởng ứng tham gia của cán bộ, nhân dân và đặc biệt là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố; lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào có đạo được tăng cường. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo được thường xuyên coi trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương theo từng nội dung, giai đoạn, đối tượng và địa bàn,... 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu cần tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, tiếp tục củng cố, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của các cấp, các ngành, đoàn thể, quan tâm xây dựng Công an xã chính quy... Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, trong vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng.

Đồng chí Trương Quốc Huy trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam cho các tập thể, cá nhân.

 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc, các tín đồ, các điển hình tiên nêu cao tinh thần “kính chúa yêu nước”; “đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Phối hợp, giúp lực lượng CAND trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Trương Quốc Huy, chụp ảnh cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tích cực giải quyết các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với mặt trận Tổ quốc.  Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; kịp thời khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

Xuân Mai