Thống nhất trong triển khai Nghị định số 03 từ cấp Bộ đến địa phương

19:24 29/10/2019
Chiều 29-10, Bộ Công an tổ chức Buổi gặp mặt các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định số 03/2019/ NĐ ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong đấu tranh phòng, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chủ trì Buổi gặp mặt.  

Trung tướng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 1 tập thể, 14 cá nhân thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2015 - 2019.

Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trình bày nêu rõ sự cần thiết trong việc xây dựng và ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ (gọi tắt là Nghị định số 03) thay thế Nghị định số 77/ 2010/ NĐ-CP ngày 12-7-2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (gọi tắt là Nghị định số 77/2010/NĐ-CP); quá trình, quan điểm, bố cục và những nội dung cơ bản của Nghị định số 03...

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Sau nhiều năm phối hợp soạn thảo, ngày 5-9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 03 thay thế Nghị định số 77. Nhìn lại quá trình xây dựng nghị định, hai Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo xin ý kiến ở nhiều cấp, thủ trưởng hai Bộ, chỉ đạo thống nhất quan điểm nội dung phối hợp. 

Ban soạn thảo đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tới..., để vận dụng xây dựng nghị định. Đồng thời, đã kế thừa có chọn lọc những nội dung phù hợp của Nghị định 77; bổ sung, điều chỉnh thay thế những nội dung chưa phù hợp....

Đến nay, nghị định ra đời đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo điều kiện để triển khai thống nhất trong hai Bộ. Trung tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng rằng, nghị định được triển khai, thực hiện sẽ là cơ sở pháp lý cho hai Bộ tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, những kết quả quan trọng đạt được trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân thời gian qua có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng hai Bộ (Công an - Quốc phòng), cấp ủy, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của hai lực lượng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng đã không ngừng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Từ chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận, cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã được luật hóa, bổ sung và ngày càng hoàn thiện trong Luật Công an nhân dân và Luật Quốc phòng và các Nghị định hướng dẫn thi hành; từ Quyết định số 107 ngày 2-6-2003 của Thủ tướng Chính phủ đến Nghị định số 77 ngày 12-7-2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07 ngày 29-6-2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và mới nhất là Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ. 

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy và phương pháp làm việc khoa học, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã hoàn thiện văn bản, báo cáo, tham mưu Thủ trưởng hai Bộ thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị định số 03 thay thế Nghị định số 77. Nội dung Nghị định số 03 được sửa đổi, bổ sung toàn diện so với Nghị định số 77 (tăng 3 điều và sửa đổi, bổ sung 20/22 điều); khắc phục được những khó khăn, bất cập về hành lang pháp lý trong các hoạt động phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đặc biệt là trong phối hợp giải quyết các vụ tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đồng thời, quy định rõ, cụ thể về nội dung, hình thức, trách nhiệm trong quan hệ phối hợp, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Các đại biểu dự Buổi gặp mặt.

Để bảo đảm sự thống nhất trong quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03 từ cấp Bộ đến địa phương, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu) cùng với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an, Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu Thủ trưởng hai Bộ thống nhất mở Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 03; hoàn thành việc xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên đề Nghị định số 03 cho Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương trong 06 tháng đầu năm 2020… Trong đó, chú trọng hướng dẫn về hình thức, quy trình trao đổi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin; phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 01 tập thể, 14 cá nhân thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2015 - 2019.

Xuân Mai