Buổi gặp mặt nhằm trao đổi hình hình kết quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an – Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Đảng ủy Công an CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng chủ trì buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao lẵng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân đồng chí vừa được Đảng, Nhà nước phong hàm Đại tướng. 

Cùng dự, về phía QUTƯ, Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Lê Chiêm.  

Về phía Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ  Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao lẵng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Ngày Quốc phòng toàn dân. 

Phát biểu chúc mừng tại buổi Gặp mặt, thay mặt Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: Qua các thời kỳ, mối quan hệ mật thiết giữa Công an nhân dân (CAND)  và Quân đội nhân dân (QĐND) luôn là mối quan hệ mang đậm bản chất cách mạng, kế thừa sâu sắc truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc, kết hợp với tinh thần gương mẫu, chủ động, đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của hai lực lượng;  góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo môi trường chính trị ổn định để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; củng cố ngày càng vững chắc và tin của nhân dân đối với các lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tại buổi Gặp mặt truyền thống. 

Đối với lực lượng BĐBP, trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dù dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng, đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng và địa phương khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử xây dựng và phát triển BĐBP có những dấu ấn quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ Công an sau này là Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an. Những chiến công, thành tích xuất sắc của BĐBP, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đóng góp rất quan trọng vào chiến công, thành tích của các lực lượng CAND, QĐND, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc và các LLVTND.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, lực lượng CAND đã nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách triển khai việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, đóng góp quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chúc mừng tại buổi Gặp mặt truyền thống. 

Để đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ ngành, địa phương, đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng của lực lượng QĐND.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Bộ Công an trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đặc biệt Bộ Tư lệnh BĐBP đối với lực lượng CAND”.

Thời gian tới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đang đứng trước những thời cơ, cơ hội lớn, đồng thời nguy cơ đe doạ chủ quyền lãnh thổ, ANTT ngày càng gia tăng. Lực lượng CAND và QĐND cần tiếp tục tăng cường kết, gắn bó, hiệp đồng tác chiến, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác. Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo vệ Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu Bộ Quốc phòng thăm Bộ Công an, dự buổi Gặp mặt truyền thống. 

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của hai lực lượng trong tham mưu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn bảo vệ ANTQ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh ở các địa bàn.

Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chăm lo xây dựng CAND và QĐND vững mạnh toàn diện, có cơ cấu tổ chức hợp lý, cơ chế phối hợp, hiệp đồng khoa học, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã trang trọng trao lẵng hoa chúc mừng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân sự kiện vừa qua đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước phong hàm Đại tướng.

Trần Hồng Hạnh