Xử lí hàng nghìn xe quá khổ, quá tải

17:35 06/04/2016
Ngày 5-4, lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Giang (gồm Công an và ngành Giao thông vận tải) đã ra quân xử lí xe quá khổ, quá tải. Trong ngày đầu ra quân, 2 tổ liên ngành tỉnh Bắc Giang đã 15 trường hợp vi phạm chở quá tải, quá khổ, trong đó cắt thành thùng tại chỗ 05 xe, yêu cầu hạ tải 06 xe.

Được biết, với quyết tâm ngăn chặn, xử lí nghiêm tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động, năm 2015 lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện", đã phát hiện, xử lý 54.670 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc Nhà nước 53,5 tỷ đồng, trong đó lực lượng CSGT độc lập tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý 1.065 trường hợp vi phạm chở quá tải, quá khổ, thu nộp Kho bạc Nhà nước 3,8 tỷ đồng, yêu cầu hạ tải tại chỗ 3.284 tấn hàng; lực lượng CSGT tại các Trạm cân lưu động trên toàn tỉnh đã xử lý 1.584 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc Nhà nước 6,12 tỷ đồng, yêu cầu hạ tải tại chỗ 4.300 tấn hàng; 02 Tổ liên ngành được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh đã phát hiện, xử lý 623 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc Nhà nước 3,3 tỷ đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 294 trường hợp. Kết quả đó đã được Tổng Cục đường bộ Việt Nam đánh giá là một trong năm điểm sáng về kiểm soát, xử lý vi phạm quá tải, quá khổ của 25 tỉnh thành phía Bắc.

Lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Giang xử lí cắt thùng xe quá khổ.

Năm 2016, lực lượng CSGT tiếp tục xử lý kiên quyết các trường hợp chở quá tải, quá khổ. Riêng từ đầu năm đến nay Phòng CSGT đã xử lý 124 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, thu nộp Kho bạc Nhà nước 760 triệu đồng, yêu cầu hạ tải tại chỗ hơn 500 tấn hàng, đồng thời Phòng CSGT đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh và được đồng ý tiếp tục duy trì hoạt động của 02 Tổ liên ngành tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm về hoán cải, cơi nới thành thùng xe trái phép, từ ngày 5-4 đến hết 31-12-2016.

P. Thuỷ