Các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử

Thứ Hai, 30/01/2023, 07:17

Hỏi: Hiện nay, tôi được biết rất nhiều công dân Việt Nam đã có tài khoản định danh điện tử. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nào thì tài khoản định danh điện tử của công dân sẽ bị khóa? (Nguyên Minh, TP Cần Thơ)

Các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử -0

Trả lời:

Khoản 1 Điều 19, Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về khóa tài khoản định danh điện tử của công dân như sau:

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:

- Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình

- Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VnelD

- Chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ Căn cước công dân

- Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định này.

b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Ban KT-PL
.
.
.