Công dân không phải trả phí đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chủ Nhật, 15/01/2023, 09:13

Hỏi: Tôi muốn hỏi khi đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử thì có cần phải trả chi phí gì không? Có giới hạn độ tuổi công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử hay không? Tôi hiện chưa đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử có bị phạt hay không? (Minh Quân, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Như vậy, để phục vụ việc chuyển đổi số, Chính phủ đã xác định cung cấp miễn phí tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam để sử dụng. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để có hướng dẫn về chi phí tạo lập, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

 Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Như vậy, mọi công dân Việt Nam đều được đăng ký tài khoản định danh điện tử nếu có nhu cầu.

Tài khoản định danh điện tử là một công cụ hiện đại, giúp định danh một cá nhân, tổ chức trên môi trường điện tử. Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong nhiều giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại theo nhu cầu hoặc sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP không quy định về thời hạn phải đăng ký tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử thực hiện theo nhu cầu của công dân và không bắt buộc; do đó, công dân không bị xử phạt vì chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử. 

Ban KT-PL
.
.
.