Xử lý 87-95% thông tin xấu độc trên Facebook và Google

19:16 30/11/2020
Ngày 30/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2020.

Báo cáo của các đơn vị chức năng cho thấy, trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, tỷ lệ Bộ ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu đạt 97,4%, đến hết 2020 đạt 100%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 87,8%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 27,01%; tỷ lệ dịch vụ trực tuyến phát sinh hồ sơ là 40,39%; hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 23,5%.

Trong lĩnh vực An toàn an ninh mạng, tính đến ngày 30/11,  tỷ lệ các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được triển khai bảo vệ 4 lớp đạt 96,4%; tỷ lệ các Bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp an toàn thông đạt 96,4%; Việt Nam đang xếp hạng 50 toàn cầu về chỉ số an toàn an ninh mạng (GCI).

Trong lĩnh vực báo chí-truyền thông, đã có 59/78 cơ quan, tổ chức đã hoàn thành quy hoạch báo chí; đã xử lý 95% thông tin xấu độc trên mạng Facebook và  87% thông tin tương tự trên Google.

H.T